Brussels Airport eigen waterzuiveringsinstallatie

Brussels Airport, 16 september 2010 – Vandaag neemt The Brussels Airport Company officieel haar nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Die verzekert de behandeling van het sanitaire afvalwater van de terminalgebebouwen van de luchthaven zelf en van het afvalwater dat afkomstig is van alle aankomende vliegtuigen. Vanaf de komende winter zuivert deze installatie ook het regenwater en smeltwater dat ontijzelingsproducten bevat ten gevolge van het ontijzelen van de vliegtuigen.

De waterzuiveringsinstallatie heeft een maximale zuiveringscapaciteit van in totaal 2,4 miljoen liter afvalwater per dag – inclusief het volume ontijzelingswater tijdens de winterperiode. Dagelijks maken naast duizenden personeelsleden ook gemiddeld 30.000 passagiers gebruik van de terminalgebouwen. Dagelijks wordt het sanitair afvalwater van meer dan 300 aankomende vliegtuigen verwerkt.

Het sanitair afvalwater van gebouwen in de zones van Canac en van Brucargo zal in de toekomst gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin die momenteel gebouwd wordt in Ten Boekt in Steenokkerzeel (capaciteit: 6.000 inwonerequivalenten). De waterzuiverinsinstallatie van Brussels Airport heeft – ter vergelijking – een capaciteit van 8.000 inwonerequivalenten, zonder rekening te houden met de vuilvracht van het ontijzelingswater dat varieert volgens de aard van de winterperiode.

De zuiveringsinstallatie van Brussels Airport bestaat uit twee grote bekkens van 6,75 miljoen en 4,50 miljoen liter voor de biologische zuivering van het afvalwater, en één nabezinker van 1,65 miljoen liter voor de verwijdering van zwevende stoffen en slibdeeltjes uit het gezuiverde water. De installatie maakt gebruik van diverse soorten bacteriën die zich volgens een gecontroleerd proces voeden met de sanitaire bestanddelen in het water. Voor een goede biologische werking gebeurde de opstart sinds begin juli met een beperkt debiet, dat vervolgens stelselmatig opgedreven wordt.

De waterzuiveringsinstallatie is verschillend van een klassieke biologische waterzuivering door het unieke systeem van een extra gecompartimenteerd bekken dat afhankelijk van de omstandigheden deels als slibopslag, deels als buffer en deels als voorzuivering kan gebruikt worden. Dit laat niet alleen ruimte om het debiet en de te ontvangen vuilvracht op te voeren bij toename van het aantal passagiers en personeelsleden in de toekomst, het biedt ook een buffer voor het ontijzelingswater dat tijdens de winter opgevangen wordt op de standplaatsen voor vliegtuigen.

Het waterzuiveringsstation bevindt zich op het terrein van Brussels Airport zelf, nabij de luchthavenbrandweerkazerne Noord op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel. De bouw van de zuiveringsinstallatie ving aan op 1 oktober 2008 en de waterzuivering werd stapsgewijs opgestart in het begin van de voorbije zomer.

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, licht deze beslissing toe : “We lieten verschillende onderzoeken verrichten naar de behandelbaarheid van de diverse stromen afvalwater. Uit een scenario-analyse naar de optimale oplossing op milieutechnisch, juridisch, ruimtelijk en financieel vlak bleek de bouw van een eigen zuiveringsinstallatie de beste keuze. Deze investering voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro, kadert in het duurzaam milieubeleid dat The Brussels Airport Company in haar bedrijfsvoering vooropstelt. Dit project biedt een langetermijnoplossing voor de globale afvalwaterproblematiek op de luchthaven.”

De installatie werd ontworpen en gebouwd door TREVI, die kunnen bouwen op een jarenlange gespecialiseerde ervaring. Ook voor de dagelijkse exploitatie en het onderhoud van de installatie en voor de dagelijkse opvolging van het zuiveringsproces doet The Brussels Airport Company een beroep op TREVI. De complexe meet-en-regeltechniek van het systeem wordt nauwlettend vanop afstand gevolgd door eigen specialisten, en op een andere locatie door de experts van TREVI.

Met de ingebruikname van deze waterzuiveringsinstallatie sluit Brussels Airport zich ook op milieuvlak aan bij de beste spelers in de Europese luchtvaart.