BRU: ontwikkelingsplan voor de komende vijf jaar

Brussels Airport, 17 maart 2011 – Brussels Airport stelt voor de periode 2011-2016 haar ontwikkelingsbeleid voor, waarvoor een portefeuille van 460 miljoen euro voorzien wordt. Om de dienstverlening af te stemmen op de specifieke noden van passagiers en luchtvaartmaatschappijen, voorziet Brussels Airport onder meer de bouw van een nieuwe Pier A West, een bovengrondse verbinding tussen Pier A en de terminal, een modern zakencentrum op de luchthaven zelf en aanpassingswerken die de verankering van haar vrachtactiviteit ondersteunen.
De bouw van een afzonderlijke low cost terminal is niet voorzien.

Economische groeipool
Regelmatige studies die peilen naar de economische impact van de luchthaven, waaronder die van de Nationale Bank, onderschrijven het belang van Brussels Airport als tweede groeipool voor de nationale economie, na de haven van Antwerpen. Momenteel stellen de 260 bedrijven die er actief zijn samen 21.000 personeelsleden te werk. Het aantal afgeleide en indirecte jobs buiten de luchthaven wordt bovendien geschat op 40.000, waardoor de luchthaven vandaag in totaal een inkomen verzekert voor ongeveer 61.000 gezinnen.
Het uitgebreid en groeiend netwerk van in totaal 235 rechtstreekse intercontinentale(90) en Europese (145) passagiers- en vrachtbestemmingen bevordert de internationale handelspositie van België, de inplanting van buitenlandse bedrijven en internationale organisaties in ons land, het inkomend toerisme en de activiteiten van Belgische bedrijven tot in de verste uithoeken van de wereld. De aanwezigheid van een performante en duurzame luchthaven bevordert ook de aantrekkelijkheid en efficiëntie van Brussel als Europese hoofdstad.

Een visie op 2016
In 2010 voerde Brussels Airport gedurende meer dan 6 maanden uitgebreide onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartorganisaties zoals AOC en BATA over het toekomstplan van de luchthaven en een nieuwe tarievenstructuur. De luchthaven wijst op het historisch karakter van het akkoord dat hieruit volgde, dat bijna unaniem gedragen wordt door de luchtvaartmaatschappijen die passagiers en vracht vervoeren via Brussels Airport.
Als ondersteuning voor het ontwikkelingsplan van 460 miljoen Euro, onderhandelde de luchthaven een beperkte verhoging van de luchthaventarieven, bovenop de consumptie-index.
Voor de passagier beoogt het voorgestelde toekomstplan vooral een verhoogd comfort. Dat vertaalt zich onder meer in kleinere wandelafstanden, een vlottere doorstroming van reizigers bij de luchthavenbeveiliging en het verminderen van vertikale verplaatsingen via roltrappen en liften. Van de tientallen grote en kleinere projecten die voor de komende vijf jaar op tafel liggen, zijn dit de opvallendste.

Pier A West
Voor het inschepen van passagiers biedt de luchthaven vandaag twee pieren van elk 660 meter lang met samen 54 gate posities voor het parkeren van vliegtuigen.
Het aantal gates wordt vanaf 2015 uitgebreid door een verlenging van Pier A in westelijke richting. De bijkomende gates van Pier A West zullen een groter aandeel vluchten toelaten om rechtstreeks ingescheept te worden. Op die manier moet voor de inscheping zo weinig mogelijk gebruik gemaakt worden van bussen, vliegtuigtrappen of verplaatsingen te voet in weer en wind. Pier A West zal luchtvaartmaatschappijen toelaten om hun hubactiviteit grotendeels te concentreren binnen dezelfde zone waardoor het gebruik van Brussels Airport ook voor transferpassagiers de wandelafstanden kleiner worden.

Connector
Voor de verplaatsing tussen het terminalgebouw, en Pier A en de toekomstige Pier A West, zal de passagier gebruik maken van een nieuwe bovengrondse verbinding die het bestaande gebruik van roltrappen, liften en een tunnel vervangt. Het nieuwe verbindingsgebouw dat voorlopig luistert naar de projectnaam “connector” voorziet veel licht en ruimte voor een gemakkelijke en snelle verplaatsing met uitzicht op de vliegtuigen en de luchthavenactiviteiten. Het gebouw zal ruim plaats bieden aan een nieuwe commerciële zone en beveiligingscontroles waar reizigers sneller en comfortabeler kunnen gescreend worden. De ingebruikname is gepland voor 2014.

Low Cost
Een belangrijk element in de nieuwe strategie die The Brussels Airport Company voorstelt, is de beslissing om de ontwikkeling van low cost op de luchthaven te blijven integreren in de algemene luchthaveninfrastructuur. Het ontwikkelingsplan voorziet dus geen afzonderlijke low cost terminal. Bijgevolg wordt ook geen gedifferentieerd tarief toegepast voor low cost activiteiten.
De luchthaven beoogt hiermee geenszins de afbouw van het lagekostenaanbod van Brussels Airport. Integendeel. Brussels Airport wil de kwaliteitsvoordelen van een internationale luchthaven en de ruime keuze aan rechtstreekse bestemmingen blijven combineren met de scherpe prijzen die door zowel low cost maatschappijen als de meeste full service carriers geboden worden.

Brucargo
De vrachtluchthaven behoort tot de belangrijkste van Europa, vandaag goed voor 6.000 rechtstreekse jobs. Gezien het strategisch belang van haar vrachtactiviteit besliste Brussels Airport in 2010 om van Brucargo een afzonderlijke Business Unit te maken. De toekomstplanning voorziet belangrijke aanpassingen aan de bestaande vrachtzone. Daarnaast is een bijkomend vrachtgebouw voorzien in Brucargo West, naar het voorbeeld van het Brucargo West 1 gebouw van 30.000m² (zes voetbalvelden) dat in 2009 in gebruik genomen werd. Andere aanpassingswerken bereiden de luchthaven voor op het gebruik van de grotere, stillere Boeing 747-8F en een betere doorstroming van goederen tussen de loodsen en het vliegtuig. Voor een betere ontsluiting van Brucargo worden werken uitgevoerd door de Vlaamse Overheid. De bouw van een viaduct over de Haachtsesteenweg en nieuwe toegangswegen verzekeren vanaf begin 2012 een ononderbroken traject tussen de snelweg E19 en Brucargo zonder kruispunten of verkeerslichten.

Zakencentrum Gateway
Brussels Airport heeft beslist om samen met potentiële partners-investeerders het administratief gebouw van de oude terminal te herontwikkelen. Het zogenaamde Gateway-concept voorziet de inrichting van een eigentijds zakencentrum in het hart van de luchthaven zelf: daarvoor waarschijnlijk het meest efficiënte multimodaal platform in ons land. De voormalige administratieve kantoren in een acht verdiepingen hoog gebouwencomplex in U-vorm dat dateert uit 1957, herrijzen als een eigentijdse internationale werkomgeving die plaats gaat bieden aan 1600 medewerkers. Duurzaamheid is een belangrijk argument in de keuze voor deze brownfield aanpak: het vernieuwen van verouderde gebouwen in plaats van het oprichten van nieuwe.

Hoopgevende vooruitzichten
“Na twee moeilijke jaren ten gevolge van de economische en financiële crisis noteren we sinds het vierde kwartaal van 2010 een duidelijke heropleving van het vliegverkeer. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer bemoedigend.” besluit Arnaud Feist. “Brussels Airportheeft in nauw overleg met de airlines een belangrijk ontwikkelingsplan uitgewerkt dat de luchthaven zal toelaten haar passagiers en luchtvaartmaatschappijen een beter luchtvaartproduct te bieden en een sterkere internationale positie te bekleden dan ooit voorheen. Niet alleen Brussels Airport maar ook de airlines en onze gehele economie zullen hiervan tijdens de komende jaren de vruchten plukken”.