Succesvolle eerste testvlucht voor de A340 Flight Lab

Vandaag vond in Tarbes de eerste testvlucht van het door de EU gefinancierde Clean Sky Blade project plaats. Blade staat voor Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator in Europe en moet de haalbaarheid van een introductie van de technologie in de commerciële luchtvaart testen. Airbus doopte voor deze testen één van haar A340-300’s om in de A340 flight Lab.

De A340 Flight Lab steeg vanmorgen omstreeks 11:00 in Tarbes voor het eerst op voor een drie uur en half durende testvlucht. De buitenste vleugels werden vervangen door een transonische laminaire vleugel. Dat type vleugel moet de frictie door de vleugel tijdens het vliegen doen dalen met vijftig procent en de CO2-uitstoot verminderen met vijf procent.

Het is de eerste keer dat het type vleugel gecombineerd wordt met een reeds bestaande vleugelstructuur. De karakteristieken van de vleugel worden de komende maanden getest en geanalyseerd. In de cabine is hiervoor een complex teststation geïnstalleerd. De aanpassingen aan de A340-300 werden de voorbije 16 maanden uitgevoerd in Tarbes.

Op de vleugels zijn er honderden punten die de golving van het oppervlak meten en zo de ingenieurs van Airbus helpen bepalen hoe de vleugel de laminariteit (parallelle luchtstromen boven de vleugel die elkaar niet beïnvloeden) beïnvloedt. Het doel van Blade is om te toleranties en imperfecties die er kunnen zijn en toch de laminariteit van de vleugel niet beïnvloeden, te meten. Dat moet in de toekomst helpen om efficiëntere vleugels te ontwerpen.

Het testproject voorziet de komende maanden 150 vlieguren met de A340 Flight Lab.