Piloten Brussels Airlines willen tot 45 procent van werk en loon inleveren

In een open brief doen de piloten van Brussels Airlines een voorstel aan het bedrijf om tot 45 procent minder te werken en dus ook minder te verdienen. Het gaat om tijdelijke maatregelen tot 2023.

Het voorstel houdt in dat de piloten vrijwillig hun werkregime en dus ook hun loon tot 2023 tijdelijk verminderen. Daarbij houden ze dus een werkregime over van 55 procent. Volgens de vakbonden kan dat zo tot 2023 100 miljoen euro besparen. De volledige open brief staat hieronder.

Zoals we allemaal weten, heeft het coronavirus en de daaraan gerelateerde pandemie onze economie hard geraakt. Ons bedrijf, Brussels Airlines, was zich net aan het herstellen van een crisis als gevolg van het Eurowings-debacle. Na herhaaldelijke, mislukte pogingen om ons te integreren in de lage kosten poot van de Lufthansa groep werd dit project als mislukt beschouwd en teruggedraaid, met alle kosten en gevolgen van dien.

Daarbovenop werden we getroffen door een algehele stopzetting van onze activiteiten als gevolg van het coronavirus. Het gebrek aan visie van ons Duits en Belgisch management heeft ons een enorme hoeveelheid geld en tijd gekost. Wij zijn als bedrijf, ondanks vele waarschuwingen van het personeel, drie kostbare jaren verloren die beter gebruikt hadden kunnen worden om ons bedrijf gezond en winstgevend te maken.

De coronacrisis heeft ons nog verder verzwakt en zonder financiële hulp van Lufthansa en de Belgische Staat hebben we geen overlevingskans. Net zoals vele andere luchtvaartmaatschappijen worden ook wij door deze crisis niet gespaard. Daarom hebben andere landen en hun regeringen al steun toegezegd en zijn er financieringsakkoorden tot stand gekomen om het voortbestaan van die luchtvaartsectoren te garanderen.

De huidige stand van zaken is zeer somber! Niet alleen voor ruim 1000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven die direct of indirect getroffen zullen worden door het ontbreken van een nationale luchtvaartmaatschappij. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een geheel ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven van Brussel-Zaventem uit te sterven.

Als medewerkers van Brussels Airlines, zijn wij ons terdege bewust van de enorme verantwoordelijkheid die rust op onze schouders. Uiteraard niet alleen voor ons eigen voortbestaan maar ook voor het voortbestaan van het ecosysteem verbonden aan onze maatschappij. Ons verantwoordelijkheidsgevoel houdt daar echter niet op, want ook de Belgische Staat, de Belgische economie en daarmee alle inwoners van België hebben er belang bij dat de poort naar Europa, Afrika en de wereld vanuit Brussel blijft bestaan.

Het vliegend personeel van Brussels Airlines vormt één grote, verenigde familie en wij hebben besloten om samen onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij stellen alles in het werk om ons bedrijf, de banen van onze collega’s op de luchthaven en het hele ecosysteem er omheen, dat afhankelijk is van onze aanwezigheid op Brussels Airport, te redden.

Wij hebben de roep om hulp van het management gehoord, evenals de voorwaarden die de Belgische Staat heeft gesteld aan het geven van deze hulp. Wij begrijpen de noodzaak om sterke bezuinigingsmaatregelen door te voeren om zo deze crisis te trotseren en tegelijkertijd de werkgelegenheid zoveel mogelijk te vrijwaren.

Vorige week kondigde het management aan dat het van plan is om van 1.000 medewerkers, waaronder 191 piloten en 470 cabinepersoneel, afscheid te willen nemen. In het volle besef dat er geen enkele kans is om de komende jaren werk te vinden in de luchtvaart of heel weinig kans in andere sectoren maakt dat deze ontslagen een regelrechte ramp zijn voor de getroffenen.

In een wanhopige poging onmiddellijke kostenbesparingen in te voeren om door de crisis te komen, heeft het management ons op de hoogte gebracht van haar voornemen om alle salarissen van de piloten te verlagen en dubieuze fiscale technieken te gebruiken (en te misbruiken) door middel van de massale invoering van een “cafetaria”-plan. Dit plan zou een verlies van meer dan 10 miljoen euro aan inkomsten voor de sociale zekerheid betekenen voor de Belgische bevolking tegen 2023 en vereist bovendien dat piloten een bedrijfswagen en andere niet-essentiële zaken opgedrongen wordt! Deze voorstellen zijn noch sociaal, noch ecologisch verantwoord.

Na overleg tussen alle vertegenwoordigers van onze piloten gemeenschap en in navolging van onze Duitse en Oostenrijkse collega’s, zijn wij tot de oplossing gekomen die de gewenste besparingen oplevert om het hoofd te bieden aan deze crisis en alle banen veilig zal stellen.

Onze oplossing is een aanzienlijke verlaging van onze werkregimes en dus bijgevolg van onze salarissen en loonkosten tot 2023 te accepteren. Zo zal het cockpit-personeel hun salaris met maximaal 45% verlagen. Op die manier vermijdt het bedrijf dat het in de nabije toekomst meer dan 22 miljoen euro aan ontslagpremies moet betalen aan de 191 leden van het vliegend personeel die het management de deur wil wijzen. Deze looninleveringen vertegenwoordigen een besparing tot 100 miljoen euro in 2023.

In zijn hervormingsplan voorziet het management dat er binnen onze firma niet enkel een structurele winstgevendheid zal zijn, maar ook een gestage groei.  Een groei die er in 2023 voor zal zorgen dat we de huidige grootte van ons bedrijf gaan overstijgen en dat we dus iedereen meer dan voltijds nodig gaan hebben. Reden te meer om iedereen aan boord te houden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit solide en concrete voorstel ongetwijfeld tegemoet zal komen aan de vraag van het management van Brussels Airlines – Lufthansa. Deze kostenbesparingen zullen ons in staat stellen de crisis te overwinnen.

We zijn er ook van overtuigd dat dit voorstel zal voldoen aan de verwachtingen van de overheid met betrekking tot het behoud van banen, niet alleen binnen ons bedrijf maar voor en van het hele Belgische luchthaven ecosysteem.