Werken gestart voor renovatie baan 25R/07L

Vanaf vandaag is baan 25R/07L voor 42 dagen gesloten. Er werden vorige week al voorbereidende werken uitgevoerd waarbij niet de volledige lengte van de baan beschikbaar was, maar nu gaat ze dus voor lange tijd dicht.

De onderhoudswerken, waardoor de baan voor langere tijd gesloten is, zijn vandaag gestart. Van 13 juli tot 23 augustus zal de bovenste asfaltlaag van de baan vervangen worden alsook de bekabeling, riolering en belichting waar nodig vervangen worden.

Tijdens de sluiting zal zoveel mogelijk baan 19 worden gebruikt voor aankomsten en vertrekken. Door de crisis en het verminderde vliegverkeer zullen de werken deze zomer minder invloed hebben dan gewoonlijk. Indien nodig kan ook baan 25L gebruikt worden voor aankomsten.

Door de oostelijke windrichting wordt vandaag al afgeweken van het preferentiesysteem. Momenteel wordt baan 01 gebruikt voor landingen en baan 07R voor vertrekken.