Brussels Airlines lijdt 182 miljoen euro verlies in de eerste 6 maanden van 2020

Brussels Airlines ondervindt logischerwijze negatieve financiële implicaties door de coronacrisis. De 252 miljoen euro inkomsten dit eerste halfjaar ligt 63% lager dan de eerste helft van vorig jaar, toen bedroegen de inkomsten 684 miljoen euro.

Doordat Brussels Airlines van 21 maart tot 15 juni bijna volledig aan de grond stond – enkele repatriëringsvluchten uitgezonderd – zijn de financiële gevolgen, desondanks de kostenbesparingen die de voorbije maanden werden gehanteerd, groot. Het resultaat voor belastingen en interesten is negatief en bedraagt -211 miljoen euro.

Wanneer het éénmalige verlies door de uitfasering van 2 A330’s en 8 A319’s niet wordt meegerekend, goed ter waarde van 29 miljoen euro, bedraagt het EBIT-verlies nog maar 182 miljoen euro voor heel 2020. In de eerste 3 maanden van dit jaar verloor het bedrijf voor interesten en belastingen maar 64 miljoen euro. Het tweede kwartaal is dit verlies gestegen naar 118 miljoen euro.

Zoals eerder vermeld lagen de inkomsten een pak lager dan vorig jaar. Met 252 miljoen Euro inkomsten liggen die 63% lager dan vorig jaar.