TUI Group komt met besparingsprogramma met mogelijke impact op 8.000 jobs

Gezien het einde van het boekjaar in zicht is, 30 september, komt TUI graag met een update om hun financiële cijfers wat meer context te geven. Een wereldwijd heroriëntatieprogramma zal worden uitgevoerd om deze pandemie te kunnen overwinnen dat mogelijk invloed heeft op 8.000 jobs. Hoewel Europa op zoek is naar een draagvlak voor een Europees reisbeleid, blijft TUI voorstander van lokale beslissingen.  

Januari 2020, voorafgaand de pandemie, kon TUI nog de beste boekingsmaand in de geschiedenis van haar bestaan neerschrijven. Het bedrijf was op schema om in het boekjaar 2020 een sterk resultaat te leveren. Maar dit was buiten COVID gerekend, sinds de reisonderbreking in maart zijn er heel wat maatregelen getroffen.

Enkele voorbeelden van maatregelen die genomen werden zijn onder andere het afsluiten van een uitgebreide compensatieovereenkomst met Boeing, verkrijgen van staatssteun van de Duitse overheid en een wereldwijd programma om de overheadkosten in de hele TUI Group permanent met 30% te verminderen.

Het heroriëntatieprogramma is er op gericht om de jaarlijkse overheadkosten met 30% te verlagen voor de hele groep, dit heeft mogelijkerwijs een impact op 8.000 functies. Er wordt gestreefd naar een permanente jaarlijkse besparing van meer dan 300 miljoen euro, waarvan naar verwachting de eerste resultaten van het project zullen worden gerealiseerd in 2020 en de volledige besparingen in 2023.

Waar mogelijk ziet TUI liever een regionaal risicobeoordelingsbeleid dat door elke overheid wordt toegepast dan een algemeen reisbeleid. Als er bovendien meer tests beschikbaar zouden zijn bij aankomst op de plaats van bestemming en bij vertrek, zou dit ook helpen om verplichte quarantaine en reisbeperkingen te vermijden.

Algemeen directeur Friedrich Joussen gaf tekst en uitleg:

“We hebben onze activiteiten met succes opnieuw opgestart; klanten genieten van hun vakantie met nieuw aangepaste hygiëneprotocollen en we hebben sinds de herstart 1,4 miljoen klanten op hun vakantie meegenomen. De beschikbaarheid van bestemmingen wordt op dit moment sterk beïnvloed door het overheidsbeleid en de ontwikkeling van de pandemie, wat betekent dat het milieu volatiel blijft en waarschijnlijk ook in de komende kwartalen zal veranderen.”

“Ons geïntegreerde model, ondersteund door ons vertrouwd en toonaangevend merk, dat gedifferentieerde producten en aantrekkelijke waardeproposities biedt, in combinatie met bewezen flexibiliteit in een volatiele omgeving, betekent dat we strategisch gezien goed geplaatst zijn om te profiteren van het herstel van de komende seizoenen, aangezien het volume van vrijetijdsreizen zich herstelt.”

Er kwam ook een update over de 737 Max: “De hervatting van de 737 MAX blijft afhankelijk van de goedkeuringsbeschikking van de luchtvaartautoriteiten. In de afgelopen weken hebben zowel de FAA als EASA in Canada en het Verenigd Koninkrijk hercertificeringsvluchten uitgevoerd, wat erop wijst dat er vooruitgang is geboekt bij de terugkeer van de Boeing 737 MAX naar de commerciële dienstverlening aan het einde van dit kalenderjaar. We verwachten in de komende weken verdere aankondigingen.”