Spontane staking bij Aviapartner op Brussels Airport

Door een onaangekondigde staking bij Aviapartner op Brussels Airport is er hinder voor de vluchten die door Aviapartner worden afgehandeld. Het gaat om een staking bij het personeel dat verantwoordelijk is voor het in- en uitladen van de vliegtuigen.

Door een plotse staking is er hinder op Brussels Airport voor vluchten die door Aviapartner worden afgehandeld. Vanmorgen legde het personeel dat buiten aan de vliegtuigen werkt plots het werk neer. Daardoor is vooral de bagageafhandeling verstoord. Bij check-in zou alles normaal verlopen.

Momenteel onderhandelen de vakbondsafgevaardigden met het management, maar het is onduidelijk wanneer er tot een oplossing zal worden gekomen.