Europese Commissie keurt staatssteun aan TAP en Finnair goed

Nadat de Portugese overheid de Europese Commissie gisteren op de hoogte bracht van het plan om TAP een reddingslening van 1,2 miljard euro te verstrekken, heeft de Europese Commissie vandaag deze lening goedgekeurd.

Doordat TAP vorig jaar reeds financiële moeilijkheden had, kan het geen beroep doen op de Tijdelijke Kaderregeling omtrent Staatssteun van de Europese Commissie gericht op levensvatbare ondernemingen. Als gevolg hiervan beoordeelde de Europese Commissie het plan tot staatssteun onder de Redding- en Herstructureringsrichtlijnen. Dit betekent dat TAP ofwel de staatssteun binnen een periode van zes maanden moet terug betalen ofwel dat TAP binnen dezelfde periode een herstructureringsplan overmaakt aan de Portugese overheid.

Foto door: TAP Air Portugal

De Europese Commissie vermeldt verder dat deze staatssteun indirect de Portugese tourismesector, die zwaar te lijden had onder de coronacrisis, ten goede komt. Het risico op een verstoorde competitie als gevolg van deze staatssteun wordt tot een minimum beperkt door de strenge voorwaarden verbonden aan de lening en de beperkte duurtijd van zes maanden. Op basis van deze redenen besloot de Europese Commissie om geen opmerkingen te formuleren en te oordelen dat dit reddingsplan in overeenstemming is met de Europese wetgeving omtrent staatssteun.

Ook Finnair is hard getroffen door de coronacrisis. Op 18 mei 2020 keurde de Europese Commissie reeds een lening van 600 miljoen euro goed. Deze lening werd aangegaan om de economische impact van de crisis op Finnair te matigen.

Vandaag keurde de Europese Commissie een herkapitalisatieplan van ongeveer 500 miljoen euro goed. De Finse overheid, die reeds voor 55,8% meerderheidsaandeelhouder is van Finnair, zal instaan voor 286 miljoen euro. De rest van de nieuwe aandelen zullen op de markt aangeboden worden, al krijgen de huidige privéaandeelhouders wel het recht om als eerste nieuwe aandelen aan te kopen.

Foto door: Finnair

De Europese Commissie meldt in haar persbericht dat deze maatregel in overeenstemming is met haar artikelen. Dat laat de Europese Commissie toe om staatssteun goed te keuren die als remedie gebruikt wordt voor nationale economieën die ernstig verstoord zijn. De staatssteun dient in dit geval om de impact van het coronavirus op de Finse economie, waar Finnair een belangrijke rol in speelt, te remediëren. De Europese Commissie verbindt geen voorwaarden aan deze staatssteun om verschillende redenen: privéaandeelhouders investeren evenveel als de Finse overheid (die haar aandeel in Finnair niet verhoogt) en er zijn nog slots beschikbaar op de luchthaven van Helsinki, waardoor competitie op deze luchthaven nog mogelijk blijft.