Brussels Airlines sluit eerste kwartaal af met verlies van 44 miljoen euro

De eerste 3 maanden van 2023 heeft Brussels Airlines een verlies gemaakt van 44 miljoen euro. Het eerste kwartaal is in Europa traditioneel verlieslatend. Vorig jaar bedroeg het verlies nog 66 miljoen euro.

De inkomsten van Brussels Airlines stegen met 123 miljoen euro of bijna 79% op jaarbasis tot 280 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023 (vorig jaar: 157 miljoen euro), dankzij een stevige stijging van de productie met 37% (Available Seat-Kilometres) en een extra langeafstandsvliegtuig.
​Tijdens de eerste drie maanden van 2022 werd de productie nog sterk beïnvloed door de Corona-crisis en bedroeg deze slechts 61% ten opzichte van het niveau van 2019. Dit percentage steeg tot 84% in het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

De bedrijfskosten stegen met in totaal 123 miljoen euro of 54% tot 350 miljoen euro (vorig jaar: 227 miljoen euro), voornamelijk als gevolg van hogere productiegerelateerde volumekosten zoals luchthavengelden en -heffingen of brandstofverbruik, prijsgerelateerde stijging van de brandstofkosten, of nog de inflatie en het volledige effect van de automatische loonindexering.

Bron: Brussels Airlines