Vlaanderen roept belangenconflict in tegen nieuwe procedures vluchtroutes

De Vlaamse regering roept een belangenconflict in tegen veranderingen bij de vluchtroutes van en naar Brussels Airport. Die routes worden sinds begin deze maand gevlogen op basis van interne navigatiecapabiliteiten en niet meer volledig op basis van externe radiobakens. Volgens een onderzoek zou er sinds de verandering meer geluidoverlast zijn, maar volgens de Federale minister voor Mobiliteit zijn de routes hetzelfde gebleven.

Op 5 oktober werd er een verandering doorgevoerd op de aankomst- en vertrekroutes op Brussels Airport. Die routes worden sindsdien niet meer gevlogen puur op basis van radionavigatie, maar met interne navigatiesystemen, waaronder ook GPS, van het vliegtuig zelf. Daarbij kunnen routes o.a. nauwkeuriger gevlogen worden. Op onderstaande kaarten zien we bijvoorbeeld de oorspronkelijke vertrekroute ‘CIV 5C’ en de nieuwe route ‘CIV 3G’. Bij de 5C wordt het radiobaken BUB (Brussel) gebruikt om de bocht in de route te bepalen, bij de 3G is BUB van de kaart gehaald en worden fictieve punten (zoals BR251) gebruik die overvlogen moeten worden met gebruik van interne navigatiesystemen.

En daar ligt voor Vlaanderen nu het probleem. Hoewel Federaal minister voor Mobiliteit Gilkinet zegt dat de routes ongewijzigd zijn gebleven, zegt Vlaanderen nu dat er verschuivingen in de geluidshinder merkbaar zijn. Dat heeft de Vlaamse regering laten vaststellen door het Departement Omgeving die vaststelt dat sinds begin oktober Vlaanderen meer geluidsoverlast te verwerken krijgt.