Zes landen tekenen verdrag ter oprichting FABEC

Vandaag is in Brussel door zes Europese landen een verdrag getekend voor de oprichting van FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Dat verdrag moet ervoor zorgen dat het centrale luchtruim in Europa efficiënter geregeld wordt. Hierdoor zullen vliegtuigen minder omweg moeten maken en zullen de vliegtijden dalen. Het FABEC-verdrag is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Single European Sky-project.

De zes landen die gaan samenwerkingen zijn België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Deze landen gaan hun luchtruim functioneel opdelen in blokken om zo tot een efficiënter vliegverkeer te komen. Concreet gaat het om ongeveer 1,7 miljoen vierkante kilometer waarin nu al 55% van het Europese vliegverkeer, goed voor jaarlijks zes miljoen vluchten, plaatsvindt. Het zal het derde functioneel gezamenlijk luchtruim worden in Europa. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben al zo’n luchtruim alsook Denemarken en Zweden.

Het Europese luchtruim bestaat momenteel uit 650 sectoren die gecontroleerd worden vanuit een 50-tal air traffic control centres. Het grote nadeel van zo’n versnipperd luchtruim is dat vliegtuigen nu niet in een rechte lijn kunnen vliegen, maar via verschillende punten moeten gaan. Deze inefficiënte manier van vliegen kost de Europese luchtvaartsector naar schatting één miljard euro per jaar en een CO2-uitstoot van 12%. Door een gezamenlijk luchtruim kan er dus veel geld bespaard worden. Volgens uitspraken van Geert Sciot, woordvoerder bij Brussels Airlines, in De Standaard kan Brussels Airlines zo al gauw 30 miljoen euro per jaar besparen en de uitstoot van CO2 met 10% doen dalen.


©Yannick De Bel

De oprichting van FABEC is een belangrijke stap voor de eenmaking van het Europese luchtruim. Die eenmaking moet er voor zorgen dat de nationale grenzen voor het luchtverkeer verdwijnen en dat alle vluchten optimaal geregeld kunnen worden. Het Single European Sky programma werd in 2004 door de Europese Commissie gelanceerd. Met dat project wil de Europese Commissie tegen 2012 het volledige luchtruim hebben opgedeeld in functionele blokken, maar wellicht zal die deadline niet haalbaar zijn door verschillende problemen. Zo zijn er namelijk een aantal vakbonden die zich tegen deze eenmaking verzetten. Doordat het aantal sectoren in Europa zal verminderd worden, zal ook het aantal verkeersleidingcentra verminderen, wat ongetwijfeld jobs zal kosten.

Alles alles goed gaat, moet FABEC tegen 2012 in werking treden. Volgend jaar zal het verdrag verder worden uitgediept.