Cabinepersoneel Brussels Airlines dreigt met staking in de kerstvakantie

De vakbonden die het cabinepersoneel van Brussels Airlines vertegenwoordigen hebben een stakingsaanzegging van onbepaalde duur gedaan. Het personeel kan daardoor vanaf 23 november acties ondernemen, maar mikt eerder op een periode in de kerstvakantie.

De staking bij het cabinepersoneel gaat over verschillende punten van ontevredenheid. In het persbericht dat werd verstuurd luidt het als volgt: “Het planningssysteem, de te hoge werkdruk en het gebrek aan rust zijn enkele van de vele problemen die de werknemers aankaarten. Het werk wordt als buitengewoon zwaar ervaren, met veel werknemers die deeltijds werken om de werkdruk enigszins draaglijk te houden, maar desondanks geconfronteerd worden met aanzienlijke hoeveelheden overuren.’’

“Het naleven van de ondernemings-cao is een constante bron van frustratie, met meldingen van niet nagekomen minimumrustperiodes en tekortkomingen in het toekennen van wettelijke weekenddagen aan het personeel.  Een ander heikel punt is de kwestie van deconnectie, een wettelijke verplichting waarvan het vliegend personeel volgens de directie van Brussels Airlines geen recht zou hebben. Werknemers worden permanent opgeroepen, zelfs tijdens hun vrije tijd, en dienen dagelijks berichten van de werkgever te verwerken.”

‘’Daarnaast wordt een herwaardering van de barema’s geëist, aangezien het cabinepersoneel momenteel werkt met lonen die rond het minimumniveau liggen, zelfs na promotie. De beloofde winstpremie ter compensatie van de inleveringen tijdens de coronapandemie blijkt nu selectief toegekend te worden, ondanks de extra inspanningen tijdens de pandemie’’, aldus Defieuw.”

“De druppel die de emmer deed overlopen, is de eenzijdige beslissing van Brussels Airlines om toegangsvoorwaarden voor de functie van chef de cabine aan te passen, wat indruist tegen eerder vastgestelde afspraken.”

Hoewel de stakingsaanzegging loopt vanaf 23 november wordt er momenteel gemikt op een periode in de kerstvakantie. Of ook andere personeelsgroepen van het bedrijf mee zullen doen, is niet duidelijk.