Winstgevendheid Europese en Amerikaanse maatschappijen blijft dit jaar stabiel dankzij groei

Voor het jaar 2024 verwacht IATA dat de Europese en Amerikaanse maatschappijen samen ongeveer evenveel winst zullen maken als het recordjaar 2023. Die stagnering komt er omdat de capaciteit nog aanzienlijk wordt uitgebreid maar de opbrengsten per vervoerde passagier dalen, want het uitzonderlijke jaar 2023 komt niet snel meer terug.

IATA heeft het vooruitzicht omtrent de winstgevendheid van de wereldwijde luchtvaartmaatschappijen voor het jaar 2024 gepubliceerd. De winstgevendheid van de Amerikaanse (+0 procent) en de Europese (+4,6 procent) luchtvaartmaatschappijen blijft ten opzichte van het uitzonderlijke jaar 2023 stabiel, maar dat komt enkel maar omdat de maatschappijen nog steeds met een gezond tempo kunnen uitbreiden. Voor de Noord-Amerikaanse maatschappijen wordt een groei van 8,1 procent in het aanbod verwacht, voor Europa gaat het zelfs om 11,5 procent. De vraag achter tickets blijft voor beide markten hoog, maar valt iets achterop ten opzichte van de capaciteitsgroei. Daardoor zal de winstmarge per vervoerde passagier voor beide continenten lichtjes achteruitgaan.

Wereldwijd verwacht IATA dat de nettowinsten met 11 procent omhoog zullen gaan ten opzichte van vorig jaar, maar die groei zal dus niet van Noord-Amerika of Europa komen. De Aziatisch-Pacifische regio alleen is volgens IATA dit jaar goed voor een groei van 266 procent. Vooral het herstel van de luchtvaartmarkt in China is hiervan de oorzaak alsook de groei in de Japanse en Australische markt. Voor Latijn-Amerika verwacht IATA een groei van de nettowinsten met 200 procent. Het Midden-Oosten (+22,5 procent) zal ook een sterke groei kennen en Afrika (+0 procent) zal stabiel blijven.Ook het vrachtsegment zal in 2024 qua winstgevendheid verder blijven wegzakken. De wereldwijde omzet uit vracht schat IATA dit jaar op 120 miljard dollar. Dat is 13 procent minder dan 2023. De vrachtprijzen zijn ten opzichte van de formidabele coronajaren naar beneden gedonderd. In het jaar 2021 bedroeg de wereldwijde omzet uit vracht nog 210 miljard dollar.